Företaget

CADMUM ABVi är utbildningskonsulter i datakunskap, med syd- och mellansverige som huvudsakliga arbetsområden. Våra medarbetare har många års samlad erfarenhet av datautbildning och yrkeserfarenhet av användande av datorer för datorstödd konstruktion inom arkitektur, el, visualisering och multimedia.

Vårt utbildningsprogram innehåller både korta och långa datautbildningar inom CAD-området. CADMUM i Göteborg fungerar ofta som en extern resurs för utbildningsföretag och kompletterar dem inom våra kompetensområden. Ett stort kontaktnät inom data- och utbildningsbranschen ger oss dessutom möjlighet att erbjuda specialistkompetens utanför våra egna kompetensområden.

Autodesk authorized publisher

AUTODESK AUTHORIZED PUBLISHER CADMUM i Göteborg håller inte bara utbildning, utan skriver också läroböcker inom området AutoCAD, AutoCAD LT, Autodesk Inventor, AutoCAD Mechanical och Mechanical Desktop. CADMUM i Göteborg är medlem i Autodesk Developer Network och Sveriges första företag som blivit auktoriserad författare av Autodesk.

Personal

Johan Wedeen är marknadsekonom DIHM och tekniker
Mitt CV
Johan Wedeen är marknadsekonom DIHM och tekniker, med lång erfarenhet av CAD-projektering, bland annat inom elkonsultbranschen. Han har under många år arbetat som projektledare och lärare på CAD-utbildning. Johan håller utbildning i alla discipliner inom AutoCAD-grund, 3D och avancerad tillämpning - i Revit och i Inventor. Förutom att bedriva undervisning, skriver Johan även läroböcker för AutoCAD, Revit och Inventor.

Mia Erlach är arkitekt, med erfarenhet av CAD-projektering inom byggbranschen Mia Erlach är arkitekt, med erfarenhet av CAD-projektering inom byggbranschen. Hon håller utbildning i alla discipliner inom AutoCAD-grund, 3D och avancerad tillämpning - och i POINT Arkitekt. Mia skriver utbildningsmaterial och skapar dessutom applikationer för industrilogistik och inredning, med AutoCAD som plattform.