Kmall8

Kmall8Kmall8.zip består av komprimerade mallfiler till Inventor 8. Filen används i början av Inventor Grund-boken, samt kapitlet Projects (i Inventor 8 Påbyggnad).

Ladda ner