AssemblyMirror

AssemblyMirrorAssemblyMirror.zip består av komprimerade filer till fästet till höger. Filen används i Inventor 8 Påbyggnad, när Du skall använda kommadot Mirror Component (att spegla en eller flera parter i en sammanställning).

Ladda ner