SheetMMirror

SheetMMirrorSheetMMirror.ipt är en plåtdetalj. Filen används i Inventor 8 Påbyggnad, när Du skall använda kommadot Mirror för att spegla SheetMetal-features på en plåt

Ladda ner