Bultförbandet

BultförbandetBultförbandet.zip består av komprimerade filer till förbandet till höger. Filen används i Inventor 8 Påbyggnad, när Du provar hur standardparter skall presenteras i en sektion (Never, Always eller Obey Browser Settings).

Ladda ner