Exercise6

Exercise6Exercise6.zip innehåller en part, en ritningsfil och ett stilbibliotek. Filerna används för att exportera en Inventor-fil till AutoCAD Mechanical.

Ladda ner