Platform_rev

Platform_revDenna ritningsfil använder Du för att prova de förbättringar på Revision Tables och Revision Tags som kom i Inventor 2008 (i boken Inventor Nyheter).

Ladda ner