Arbor_Press_Start01

Arbor_Press_Start01Arbor_Press_Start01.zip är en modell med flera olika delar vilka Du skall styra upp med 3D-viilkor. Modellen används i böckerna Inventor 2011 Grund och Nyheter när Du provar det nya kommandot Assemble.

Ladda ner