Inv2012-Orientation

Inv2012-OrientationInv2012-Orientation.zip är en part och ritningsfil Du använder i Nyhetsboken för att prova att rotera en basvy. Filen skall expanderas i Din projektkatalog.

Ladda ner