Inv2012-Ordinate

Inv2012-OrdinateInv2012-Ordinate.zip är en part och ritningsfil Du använder i Nyhetsboken för att prova att överskrida inställningarna för origomarkering vid en koordinatmåttsättning. Filen skall expanderas i Din projektkatalog.

Ladda ner