Breakout

BreakoutBreakOut.ipt är en Inventor 6-partfil. Filen används i kapitlet Drawings (Inventor Påbyggnad), för att förklara kommadot Break Out View med vilket du skapar partiella snitt.

Ladda ner