Wire

WireWire.igs är en igesfil. Filen används i kapitlet Övningar (Inventor Påbyggnad), för att bland annat förklara kommadot Loft.

Ladda ner